Dự án Kosy Thái Bình

Quy mô dự án: 46,5ha

Dân cư: 12.500 người 

Chủ đầu tư: Kosy