Tiến độ dự án Phú Thịnh Green Park 20-07-2020 đã xây đến tầng 32/37 tầng